• Profil diferit de risc
  Riscuri geologice și tehnice mai mari
 • Costuri mai mari
 • Pot trece 15 ani de la explorare până la prima producție
  Investitorii cheltuiesc toți banii în avans

  Proiecte de pionierat: Sonda Domino 1 este prima sondă în ape de mare adâncime forată în România, in 2011. Proiectele in derulare au potențialul de a deveni primele proiecte noi de producție offshore de gaze in România, in ultimii 20 de ani

  Lipsa infrastructurii offshore existente: Investitorii offshore vor construi întreaga infrastructură maritimă, subacvatică și onshore până la conectarea cu Sistemul Național de Transport (SNT). Zacamintele de producție offshore sunt amplasate la distanță de 120-200 km de țărm
 • Condiții fundamental diferite pentru construirea și utilizarea infrastructurii
  Spre deosebire de operațiunile efectuate exclusiv pe uscat

  Specificitatea Mării Negre implică tehnologii speciale:
  mediu coroziv la adâncimi mai mari de 100m
  condiționalități privind accesul prin strâmtoarea Bosfor

  Pentru mai multe detalii vizionează: VIDEO - ExxonMobil & OMV-Petrom - MOBILIZAREA PLATFORMEI
 • Rată efectiva crescută a redevențelor pentru offshore
 • În conformitate cu practicile europene din alte state
  În conformitate cu practicile europene din alte state, cum ar fi: Marea Britanie, Olanda, Spania, Italia, Polonia etc.

  Citeşte mai mult: Separarea cadrului fiscal onshore vs offshore – practică internațională
 • Clauzele de stabilizare fiscală sunt un concept comun în industria de petrol și gaze
  Aplicarea principiilor de stabilitate în conformitate cu exemple stabilite de alte state: Peste 80 de guverne din întreaga lume recunosc nevoia de termeni fiscali stabili, în special pentru industria petrolului și a gazelor și au clauze de stabilizare fiscală încorporate în cadrul lor fiscal și/sau contractual. Exemple recente în care guvernele naționale au introdus un regim fiscal nou sau revizuit, dar au menținut condițiile existente pentru concesionarii actuali, includ Brazilia, Canada, Croația, Grecia, Irlanda, Noua Zeelandă și S.U.A.

  Citeşte mai mult: Stabilizarea Fiscală pentru Contractele de Petrol și Gaze - Institutul Oxford pentru Studii Energetice
 • România aplică principiul stabilității, iar acordurile petroliere existente pentru hidrocarburile offshore beneficiază de
  Legea petrolului nr. 134/1995: Art. 13, alin. (5); Art. 42
  Legea petrolului nr. 238/2004: Art. 31 (2); Art. 61 (1)
  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 160/1999 aprobată prin Legea nr. 399/2001: Art. 1; Art. 2

  În plus, titularii acordurilor petroliere pentru hidrocarburile offshore beneficiază de clauzele stabilității incluse în acordurile individuale
 • Un principiu absolut fundamental pentru comunitatea globală de afaceri este „Sanctitatea Contractelor”, care impune ca toate părțile să respecte toate clauzele contractului pe întreaga durată a acestuia
 • Confirmarea legală și contractuală a stabilității fiscale în ceea ce privește petrolul și gazele offshore este esențială pentru încrederea investitorilor și va fi esențială pentru Titularii de concesiuni înainte de a lua decizia finală de investiție
  Ex. investițiile standard, dinaintea primei producții din dezvoltările offshore aflate in ape de mare adâncime, se află în intervalul de la 3 la 4 miliarde de euro

  Propunerea legislativă reconfirmă atât valabilitatea cât și stabilitatea termenilor existenți la momentul deciziei inițiale de investiție: va crește încrederea investitorilor pe măsură ce iau în calcul posibile investiții în Marea Neagră

  Clauzele de stabilitate acoperă întreaga perioadă a unui acord de concesiune (30 de ani cu posibilitatea prelungirii cu maxim 15 ani). Ciclul de viață al unui acord petrolier : 10-15 ani explorare , 3-5 ani dezvoltare (construirea infrastructurii), timpul rămas fiind pentru producție. Fără profit până nu începe producția
După mai mult de 10 ani de activitate intensă și peste 2 miliarde de euro investite în explorarea Mării Negre, investitorii sunt pe punctul de a trece în faza de dezvoltare
Cu toate acestea, nu pot fi luate decizii fără a avea claritate în privința procesului de reglementare:
 • NU este nominalizată autoritatea care emite “autorizația de construire pe mare”
  Deși legislația actuală prevede această obligație, încă din anul 2011, ( Art. 4, alin. 6 din Legea nr. 50/1991)
 • NU există o centralizare a actelor de reglementare necesare pentru dezvoltarea proiectelor pe mare
 • NU este reglementat modul de traversare a proprietății publice
  Deoarece subtraversarea cu conducte a proprietății publice (de exemplu plaja și faleza) nu poate fi evitată, este necesară stabilirea cadrului și a procesului de realizare a conductelor în aceste zone. Nu se vor executa lucrări de suprafaţă pe plajă. Vezi mai mult: Exemplu grafic subtraversare zona de plajă
 • NU există reglementări cu privire la descărcarea arheologică și declasificarea monumentelor istorice instituite pe toată suprafața solului mării
  Din cauza unei exprimări generice se poate interpreta că cele șase situri arheologice subacvatice, identificate de Ministerul Culturii (Ordin 2828/2015), se întind pe toată suprafața platoului continental din zona românească a Mării Negre
 • NU este permisă amplasarea de infrastructură dincolo de limitele perimetrelor marine
  Amplasarea de infrastructura (de exemplu conducte), in afara limitelor perimetrelor in care are loc extractia, este obligatorie pentru aducerea gazelor la țărm, tratarea și preluarea acestora în SNT
 • Recunoaște diferența semnificativă dintre industria onshore și cea offshore
 • Confirmă continuarea principiului stabilității fiscale PENTRU ACORDURILE DE CONCESIUNE EXISTENTE
  România aplică principiul stabilității iar contractele offshore in derulare beneficiază de clauze de stabilitate
 • Un potențial de $6+ mld.* în investiții pe termen scurt pentru proiecte offshore noi și infrastructura aferentă
  Mărește încrederea investitorilor, făcând România mai atrăgătoare pentru investiții suplimentare
 • Triplarea potențială a veniturilor curente din redevențe pentru gaze
 • Securitate crescută în furnizare
  Noua producție internă offshore poate compensa declinul din producția onshore

  Noua infrastructură și interconectarea bidirecțională oferă diversitatea/independența pe termen lung a furnizării.

  Vezi mai mult: O piață internă a energiei complet integrată
 • Catalizator pentru noi oportunitati de creștere economică
  Noi industrii și consumatori în lanțul de utilizare a gazelor – petrochimie, producția de electricitate, dezvoltarea serviciilor suport , etc.

  Creșterea capacității și a potențialului de dezvoltare în zona offshore Mai mulți bani generati in economianaționala din partea angajaților, a contractorilor, etc.

  Citeşte mai mult: Studiul Deloitte (Mai 2018) - Contribuția proiectelor de explorare și producție a hidrocarburilor din Marea Neagră la dezvoltarea economiei românești
*Exclusiv proiectele aflate în fază avansată de explorare