Climatul legislativ

Un climat investițional și legislativ stabil este esențial pentru încurajarea dezvoltării resurselor

Proiectele offshore au un ciclu investițional lung, de obicei sunt planificate cu mai bine de un deceniu înainte și necesită investiții inițiale financiare semnificative din partea companiilor care dezvoltă proiectul – poate dura între 10 și 15 ani până la începerea producției. Ca și în cazul oricăror proiecte complexe cu investitii de capital mari, un climat investițional și legislativ stabil este esențial pentru a încuraja dezvoltarea resurselor. Stabilitatea și predictibilitatea mediului legislativ și a regimului fiscal al României, pe durata vieții proiectelor de petrol și gaze, sunt premise pentru a debloca cu succes resursele energetice offshore ale României.

Peste 80 de guverne din lume confirmă nevoia unor termeni fiscali stabili, mai ales pentru industria de ţiţei și de gaze naturale și au clauze de stabilizare fiscală incluse în cadrul lor legal și/sau contractual. Exemple recente de guverne care au implementat un nou regim fiscal sau un regim fiscal revizuit, dar care au menținut termenii existenți pentru titularii existenți, sunt Brazilia, Canada, Croația, Grecia, Irlanda, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii.
De ce avem nevoie de un climat legislativ stabil și clar?

Explorarea resurselor de ţiţei și de gaze naturale offshore în apele adânci ale Mării Negre necesită investiții inițiale de câteva sute de milioane de dolari. Dacă aceasta se va desfășura cu succes, potențialele lucrări ulterioare de dezvoltare a zăcămintelor necesită în mod obișnuit miliarde de dolari în plus pentru a fora sonde de producție și pentru a construi infrastructura necesară.

Proiectele de dezvoltare a resurselor offshore au termene de execuție mult mai mari de la începerea activităților seismice până la începerea producției, de obicei necesitând acorduri comerciale complexe, și sunt, deci, mult mai expuse schimbărilor din mediul de afaceri.

Termenii fiscali, inclusiv cotele de redevențe asupra volumelor produse și regimul impozitului pe profit, au un impact esențial asupra viabilității economice a investițiilor de acest fel. Proiectele de dezvoltare a resurselor de ţiţei și de gaze naturale concurează pentru finanțare de capital la scară globală. Termenii fiscali ai unei țări pot atrage aceste investiții sau le pot descuraja.

Beneficiile guvernului (redevențe, impozite, etc.) din condiţiile fiscale trebuie să reflecte riscurile financiare semnificative pe care companiile petroliere și le asumă pentru a explora, dezvolta și produce resursele și trebuie să echilibreze în mod adecvat aceste riscuri prin posibile beneficii oferite acestor companii. Investițiile semnificative necesită parteneri multipli care să gestioneze riscul financiar legat de explorarea și producerea resurselor. Implicarea companiilor petroliere internaționale este esențială pentru succesul unui astfel de proiect, dat fiind faptul că acestea au, de regulă, puterea financiară și expertiza necesare gestionării cu succes a unor proiecte atât de mari.

Investitorii decid să exploreze resurse de ţiţei și de gaze naturale și demarează un proiect de dezvoltare în funcție de termenii fiscali ai țării respective, stipulați în lege la momentul respectiv, și de termenii din concesiune sau acorduri echivalente încheiate cu guvernul țării respective. Apoi, investitorii se așteaptă ca respectivul guvern să nu modifice unilateral legea sau termenii fiscali astfel încât să genereze efecte negative asupra proiectelor lor și ca toți termenii agreați prin acordurile petroliere să fie onorați.

Proiectele de dezvoltare a resurselor de ţiţei și de gaze naturale și comunitățile locale au beneficii dacă există un mediu de reglementare stabil, practic, gestionat eficient și coordonat cu eficacitate între autoritățile guvernamentale. Este important ca autoritățile de reglementare să fie desemnate și competente în domeniul lor de activitate pentru a monitoriza proiectele de dezvoltare și pentru a menține un nivel ridicat în ceea ce privește practicile de siguranță și de mediu din industrie.