Securitate energetica

O piață de gaze naturale competitivă și un sistem de transport interconectat va aduce siguranță în aprovizionarea cu gaze naturale a României

Existența unor mai bune conexiuni transfrontaliere ale sistemului național de conducte de gaze naturale al României cu sistemele vecinilor săi europeni va permite pieței de gaze naturale din România să devină o parte mai integrată a pieței unice de gaze naturale din UE. O piață mai integrată va spori siguranța aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor din România prin diversificarea livrărilor și va crea siguranță în cererea de producători printr-un acces tot mai larg la o piața mare, competitivă. Piața de gaze naturale din România va deveni mai competitivă, ceea ce va atrage pe mai departe investiții suplimentare în dezvoltarea resurselor de gaze naturale offshore ale României.

Investitorii în proiecte de dezvoltare a resurselor din zona offshore au nevoie să își poată comercializa resursele de gaze naturale prin concurenţă liberă și la prețuri stabilite în funcție de piață.

ARCOMN susține eforturile guvernului României de a crea o piata libera pentru aprovizionarea Romaniei si a oricaror alte parti ale Europei.

ARCOMN susține proiectele de infrastructură de conducte transfrontaliere de gaze naturale, precum „BRUA” sau proiecte similare, care au ca scop crearea unei conexiuni mai bune între piețele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria și Austria, și a unei piețe mai lichide în nord-vestul Europei.

Menținerea unui climat investițional stabil și respectarea politicilor UE pe parcursul întregii durate de viață a proiectelor de ţiţei și de gaze naturale reprezintă un aspect important în crearea unei piețe de gaze naturale stabile și competitive.

Investitorii în proiecte de dezvoltare a resurselor petroliere și de gaze naturale din zona offshore trebuie să aibă libertatea de a negocia acorduri comerciale cu parteneri aleși de ei și să dispună de un grad ridicat de încredere în faptul că legislația din România le va permite acest lucru pe viitor. Mai mult

  • Prețurile trebuie dereglementate și negociate liber între părțile care reprezintă piețele. Acest lucru permite producției din România să concureze cu furnizorii internaționali, facilitând dezvoltarea unei industrii de gaze naturale în România care să fie competitivă la nivel international

  • Legislația pieței energetice unice din UE solicită ca importul, exportul și comerțul să se facă nerestricționat și permite companiilor petroliere și de gaze naturale să echilibreze nevoile de furnizare și cerere din România fără riscul de a avea un impact asupra producției.

Îmbunătățirea conexiunilor transfrontaliere va favoriza producția internă și va sprijini evoluția unei piețe mai competitive a gazelor din România. Ca rezultat vom vedea:

Interconectivitate sporită și siguranță în aprovizionare: Îmbunătățirea interconectivitatății fizice și comerciale a sistemului românesc de conducte de gaze naturale cu cele ale vecinilor săi europeni:

  • Va permite dezvoltarea și comercializarea tuturor resurselor de gaze naturale ce pot fi produse din punct de vedere economic. Fără un acces sigur la o piață de gaze suficient de vastă, producătorii și investitorii potențiali vor fi expuși riscului de a nu putea comercializa complet resursele, ceea ce poate duce la lipsa de noi investiții majore în zona offshore;

  • Va îmbunătăți semnificativ siguranța aprovizionării pentru consumatorii din România, deoarece nu numai că va permite creșterea producției pe plan național, dar, de asemenea, permite furnizorilor și consumatorilor din România să aibă acces la vastele cantități disponibile pe piața mai mare de gaze naturale a UE; și

  • Va spori competitivitatea pieței de gaze naturale din România, dat fiind faptul că mai mulți furnizori de gaze naturale vor concura pentru cele mai bune oferte pentru consumatorii români.

Prețurile trebuie dereglementate și negociate liber între reprezentații piețelor. Acest lucru susține comerțul, investițiile și producția economica. Cu toate acestea, numeroase guverne au programe de asistență energetică pentru a ajuta clienții vulnerabili. ARCOMN susține eforturile guvernului României de a implementa un asemenea program bazat pe practicile și politicile UE.