Comentariile ARCOMN referitoare la obligația de a tranzacționa, exclusiv pe o platformă centralizată de tranzacționare

Obligația de a tranzacționa într-o manieră prestabilită constituie o politică restrictivă din punct de vedere comercial și introduce un regim discriminatoriu între regulile de comercializare a gazelor naturale pentru producția internă și regulile aplicabile importurilor de gaze naturale, întrucât producătorii străini vor avea dreptul de a încheia contracte bilaterale negociate direct cu consumatori mari din România, în vreme ce producătorii autohtoni de gaze naturale nu vor avea voie să încheie asemenea contracte.

Mai mult, proiectele de dezvoltare de resurse de gaze naturale care implică angajamente financiare inițiale semnificative se bazează și pe posibilitatea de a încheia contracte de vânzare bilaterale, pe termen lung. Astfel de contracte sunt încheiate înainte de a se efectua investiția de dezvoltare și angajează, deseori, producătorii să furnizeze gaze naturale către cumpărător(i) la momentul începerii producției. Acest tip de contracte nu pot fi tranzacționate prin platforme centralizate.

În concluzie, ARCOMN consideră că intervențiile administrative, precum obligația de a tranzacționa într-o manieră prescrisă doar pe platforme centralizate sau în orice alt fel, vor avea consecințe neintenționate și dăunătoare pentru potențialele investiții noi în offshore-ul Mării Negre.

În plus, ARCOMN se asteaptă ca obligația existentă de a tranzacționa pe o piată centrală să fie abrogată, altfel aceasta va continua să fieo măsură ineficientă pentru a răspunde obiectivelor stabilite, și anume obținerea unei mai mari eficiențe economice și a transparenței prețurilor pe piața gazelor naturale.

În mod specific pentru piața gazelor naturale, este necesară crearea unui punct virtual de tranzacționare care să ofere produse comercializabile adecvate, pentru a dezvolta în continuare lichiditatea pieței și pentru îmbunătătirea interconexiunilor transfrontaliere între centrele regionale, precum și pentru a crește numărul potențialilor cumpărători și vânzători din România. Astfel va fi facilitată dezvoltarea concurenței și a pieței, precum și creșterea diversitătii de aprovizionare. În acest fel se va reduce dependența de furnizorii individuali.