Proiect de Ordin privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a oferta pe piețele centralizate din România

În data de 1 iulie ANRE supune dezbaterii publice următoarele proiecte de ordin:

Proiectele de act normativ sunt propuse ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege) prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative.