parallax background

Angajamentul membrilor ARCOMN față de Mediu, Sănătate și Securitate

Siguranța mediului

Societățile care vor dezvolta resurse offshore în Marea Neagră sunt angajate în operațiuni sigure și responsabile din punct de vedere al mediului.
Dezvoltarea unei culturi a siguranței

Producătorii de ţiţei și gaze naturale din Marea Neagră proiectează, operează și întrețin instalații și echipamente pentru a preveni incidentele și sunt dedicați îmbunătățirii continue a performanței de mediu pe parcursul operațiunilor lor. Producătorii respectă mediul înconjurător și pun în aplicare practici operaționale și instructaje corespunzătoare.

Pentru a menține siguranța o prioritate, producătorii de țiței și gaze naturale din Marea Neagră:
  • Proiectează și întrețin instalații și echipamente, furnizează cursuri de instruire și efectuează operațiuni într-un mod în care protejează oamenii și proprietatea;
  • Au sisteme și proceduri implementate care au ca scop protejarea siguranței fizice a oamenilor și a proprietății, controlarea accesului în zonele de lucru și protejarea sistemelor de control a datelor și operațiunilor; și
  • Sunt dedicați eforturilor continue de a identifica și elimina sau gestiona riscurile cu privire la siguranță asociate activităților lor. Aceștia fac verificări și evaluări ale operațiunilor pentru a îmbunătăți în mod continuu implementarea măsurilor de siguranță și pentru a impune un simț de responsabilitate și asumare în desfășurarea de activități în siguranță la locul de muncă.
Siguranța mediului prin respectarea reglementărilor

Producătorii din Marea Neagră respectă toate legile și reglementările în vigoare din domeniul mediului și aplică standarde responsabile acolo unde nu există legi sau reglementări.

Producătorii sunt, de asemenea, dedicați în a-și desfășura afacerea în condiții de siguranță și securitate protejând, astfel, siguranța angajaților, antreprenorilor, clienților și publicului.

  • Reglementare de mediu eficientă: Producătorii de ţiţei și gaze naturale din Marea Neagră lucrează împreună cu guvernul, autoritățile de reglementare și grupurile din industrie pentru a sprijini și încuraja dezvoltarea timpurie a legilor și reglementărilor eficiente în domeniul mediului ce iau în considerare riscurile, costurile și beneficiile, inclusiv efectele asupra aprovizionării cu energie și produse.
  • Gestiune de mediu: Producătorii din Marea Neagră proiectează, operează și întrețin instalații și echipamente pentru a preveni incidente și sunt dedicați în a îmbunătăți, în mod continuu, performanța de mediu pe parcursul operațiunilor lor. Ei încurajează grija și respectul față de mediu și dezvoltă metode de instruire și practici de operare adecvate.