parallax background
  • Legea Petrolului nr. 238/2004
  • Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
  • Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
  • Legea nr. 123/2012 a energiei și a gazelor naturale
  • Hotărârea Guvernului nr. 2075/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului nr. 238/2004