parallax background

Cerințe pentru înființarea unei industrii offshore viabile

Stabilitate cu privire la acordurile petroliere offshore în derulare

Proiectele de dezvoltare a resurselor offshore au termene de execuție mult mai lungi prin comparație cu proiecte onshore similare (de la începerea activităților seismice până la începerea producției). Astfel, aceste proiecte sunt mult mai expuse schimbărilor din mediul de afaceri și modificărilor legislative din România spre deosebire de cele onshore.
Clauzele de stabilitate fiscală sunt un concept comun în industria de petrol și gaze și sunt implementate de către guvernele din toată lumea

Peste 80 de guverne recunosc nevoia de termeni fiscali stabili, în special pentru industria petrolului și a gazelor, și au clauze de stabilizare fiscală încorporate în cadrul lor fiscal și/sau contractual. Exemple recente în care guvernele au introdus un regim fiscal nou sau revizuit, dar au menținut condițiile existente pentru concesionarii actuali includ Brazilia, Canada, Croația, Grecia, Irlanda, Noua Zeelandă și Statele Unite.
Citește mai mult : Stabilizarea fiscală în cadrul Contractelor de Petrol și Gaze – Institutul Oxford pentru Studii Energetice
România aplică principiul stabilității, iar acordurile petroliere existente beneficiează de: Legea petrolului nr. 134/1995 prevede: Art. 13 alin. (5), Art. 42
Legea petrolului nr. 238/2004 prevede: Art. 31 alin. (2), Art. 61 alin. (1)
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 160/1999 aprobată prin Legea nr. 399/2001 Art. 1, Art. 2, ale cărei prevederi sunt relevante pentru acordurile petroliere încheiate în perioada în care aceasta era aplicabilă.
În plus, titularii acordurilor petroliere beneficiază de clauzele de stabilitate incluse în acordurile petroliere individuale.
Sanctitatea contractelor

Sanctitatea contractelor reprezintă un principiu fundamental pentru comunitatea globală de afaceri, care impune ca toate părțile să respecte toate clauzele unui contract pe întreaga durată a acestuia.
Redevențele/Impozitele petroliere pot fi modificate numai în ceea ce privește viitoarele concesiuni, cu excepția cazului în care sunt semnate Acte Adiționale inviduale la Acordurile Petroliere individuale cu fiecare Titular în parte.
Creșterea impozitelor după ce au fost realizate deja investiții semnificative în explorare ar putea fi considerată o măsură punitivă care afectează serios atractivitatea României pentru investitorii în industria de ţiţei și gaze naturale. În ultimii 15 ani s-au investit peste două  miliarde de dolari numai în activitățile de explorare și peste un  miliard de dolari în perimetrele aflate în prezent în exploatare.
Stabilitatea fiscală din punct de vedere legislativ și contractual a concesiunilor petroliere (ţiţei și gaze naturale) offshore este esențială pentru încrederea investitorilor și va fi esențială pentru titularii de concesiuni înainte de a lua decizia finală de investiție.

Exemplu : investițiile standard anterioare primei producții din dezvoltări offshore aflate în ape de mare adâncime, precum cele din sectorul românesc al Mării Negre, variază de la 3 la 4 miliarde de Euro.
Clauzele de stabilitate acoperă întreaga perioadă a unui acord de concesiune. Ciclul de viață al unui acord petrolier: 10-15 ani explorare ; 3-5 ani dezvoltare (construirea infrastructurii), timpul rămas fiind destinat producției. Fără profit până la începerea producției. Capacitatea titularilor de concesiuni de a se putea baza atât pe validitatea, cât și pe stabilitatea clauzelor contractuale existente la momentul luării deciziilor inițiale de investiții este esențială pentru încrederea investitorilor, pe măsură ce sunt luate în considerare potențialele investiții în Marea Neagră.
Stabilitate și predictibilitate

Menținerea unui climat investițional stabil și respectarea politicilor UE în domeniul energiei pe parcursul întregii durate de viață a proiectelor de ţiţei și de gaze naturale reprezintă un aspect important în crearea unei piețe de gaze naturale stabile și competitive.
Negocieri deschise pentru acorduri comerciale

Investitorii  trebuie să aibă libertatea de a negocia acorduri comerciale cu parteneri aleși de ei și să dispună de un grad ridicat de încredere în faptul că legislația din România le va permite acest lucru pe viitor. Intervenția prin reglementare poate denatura stimulentele pentru investiții. Mai mult:
  • Prețurile trebuie dereglementate și negociate liber între părțile participante pe piaţă pe baza mecanismului de cerere şi ofertă. Acest lucru permite producției din România să concureze cu furnizorii internaționali, și susține comerțul, investițiile și revenirea economică în România.
  • Legislația pieței energetice unice din UE solicită ca importul, exportul și comerțul să se facă nerestricționat și permite companiilor petroliere și de gaze naturale să echilibreze nevoile de furnizare și cerere din România fără riscul de a avea un impact asupra producției.
Conexiuni transfrontaliere integrate

Îmbunătățirea conexiunilor transfrontaliere va favoriza producția internă și va sprijini evoluția unei piețe mai competitive a gazelor din România. Ca rezultat, vom vedea:
  • Interconectivitate sporită și siguranță în aprovizionare: Îmbunătățirea interconectivității fizice și comerciale a sistemului românesc de conducte de gaze naturale cu cele ale vecinilor săi europeni;
  • Va permite dezvoltarea și comercializarea tuturor resurselor de gaze naturale ce pot fi produse din punct de vedere economic. Fără un acces sigur la o piață de gaze suficient de vastă, producătorii și investitorii potențiali vor fi expuși riscului de a nu putea comercializa complet resursele, ceea ce poate duce la lipsa de noi investiții majore în zona offshore;
  • Va îmbunătăți semnificativ siguranța aprovizionării pentru consumatorii din România, deoarece nu numai că va permite creșterea producției pe plan național, dar, de asemenea, permite furnizorilor și consumatorilor din România să aibă acces la vastele cantități disponibile pe piața mai mare de gaze naturale a UE; și
  • Va spori competitivitatea pieței de gaze naturale din România, dat fiind faptul că mai mulți furnizori de gaze naturale vor concura pentru cele mai bune oferte pentru consumatorii români.

Toţi participanţii la piaţa gazelor din Romania şi investitorii în proiecte de dezvoltare a resurselor din zona offshore au nevoie să își poată comercializa resursele de gaze naturale prin concurență liberă și la prețuri stabilite în funcție de piață.
ARCOMN susține eforturile autorităților române de a crea o piață liberă pentru aprovizionarea României și a oricăror alte părți ale Europei.
”ARCOMN susține proiectele de infrastructură de conducte transfrontaliere de gaze naturale precum “BRUA”sau proiecte similare, care au ca scop crearea unei conexiuni mai bune între piețele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria și Austria, și a unei piețe mai lichide în nord vestul Europei.”
Programe de asistență energetică

Prețurile trebuie dereglementate în totalitate și negociate liber între reprezentații piețelor. Acest lucru susține comerțul, investițiile și producția economică. Cu toate acestea, numeroase guverne au programe de asistență energetică pentru a ajuta clienții vulnerabili. ARCOMN susține eforturile Guvernului României de a implementa un asemenea program bazat pe practicile și politicile UE.
Digitalizarea industriei de țiței și gaze naturale

La nivel global, industria de țiței și gaze naturale valorifică din ce în ce mai mult procesele digitalizate de gestionare a datelor pentru a reduce costurile asociate cu explorarea, dezvoltarea și gestionarea producției de hidrocarburi într-un mod eficient. Atât România, fiind o țară cu zăcăminte mature de țiței și gaze naturale onshore, cât și industria  internă de țiței și gaze naturale, ar putea avea un  beneficiu semnificativ ca urmare a  digitalizării proceselor și a datelor.
În ciuda numărului semnificativ mai mic de licențe, sonde și instalații de producție din segmentul offshore, comparativ cu segmentul onshore, încă există  un potențial semnificativ pentru eficientizarea digitalizării offshore, mai ales dacă noile dezvoltări pot include digitalizarea în strategiile lor de dezvoltare încă de la început.
Prin urmare, ARCOMN încurajează digitalizarea în cadrul industriei românești de țiței și gaze naturale într-o manieră care se află în concordanță cu tendințele globale actuale și practicile emergente pentru ca poziția competitivă a României la nivel internațional, ca țară producătoare de țiței și gaze, să nu fie erodată din cauza lipsei de dezvoltare în acest domeniu.
Pentru a fi eficiente din punct de vedere al costurilor, soluțiile de digitalizare folosesc, în general,  tehnologii care presupun procesarea datelor în centre de date de tip  „clouds”, deseori localizate fizic într-o țară diferită de cea în care se află anumite operațiuni petroliere. Întrucât prelucrarea datelor are loc în afara companiei și a granițelor naționale, cadrul de reglementare și legislativ trebuie să permită o astfel de circulație a datelor pentru ca operațiunile unei țări să poată beneficia de digitalizare.
În acest context ARCOMN dorește să sublinieze importanța declasificării datelor și informațiilor din industria petrolieră și este dornică să colaboreze cu autoritățile relevante pentru a permite declasificarea datelor într-o manieră care să păstreze confidențialitatea datelor.