parallax background

Activitățile petroliere offshore sunt reglementare de către un număr extins de autorități:

 • Aplică strategia și programul de guvernare în domeniul economiei și comertului.

 • Administrează resursele petroliere;
 • Negoziază termenii și condițiile acordurilor petroliere;
 • Monitorizează implementarea măsurilor de protecție a mediului în timpul extracției și după epuizarea zăcământului.

 • Elaborează, aprobă şi monitorizează aplicarea reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

 • Limitează apariţia accidentelor rezultate ca urmare a derulării operaţiunilor petroliere în zone ale Mării Negre aflate sub jurisdicţia României;
 • Promovează o activitate sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al siguranţei operaţiunilor petroliere offshore la Marea Neagră şi o deschidere către Uniunea Europeană.

 • Subordonată Ministerului Mediului;
 • Implementează politici și acte normative la nivel național și local;
 • Monitorizează mediul înconjurator;
 • Reportează Agenției Europene de Mediu pe diferite subiecte, inclusiv pe tema ariilor protejate, a solului și apei;
 • Autorizează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător și asigură respectarea legislației în vigoare.

 • Coordonată de Ministerului Mediului;
 • Realizează studii inițiale și aplicate asupra zonelor mlăștinoase;
 • Realizează studii privind restaurarea ecologică, de natură agricolă și hidrotehnică, etc.

 • Coordonată de Ministerului Educatiei;
 • Realizează cercetări complexe asupra vieţii şi condiţiilor de mediu din Marea Neagră;
 • Reprezintă România din punct de vedere științific în raport cu organizațiile internaționale de științe marine;
 • Actionează în calitate de coordonator tehnic pentru monitorizarea fizică, chimică și biologică a mediului marin.