parallax background
Costuri mari

Explorarea resurselor de ţiţei și de gaze naturale offshore în apele adânci ale Mării Negre necesită investiții inițiale de câteva sute de milioane USD. Dacă aceasta se va desfășura cu succes, potențialele lucrări ulterioare de dezvoltare a zăcămintelor necesită în mod obișnuit miliarde USD în plus pentru sonde de producție și pentru a construi infrastructura necesară.
Riscuri comerciale

Proiectele de dezvoltare a resurselor offshore au termene de execuție mult mai mari de la începerea activităților seismice până la începerea producției, de obicei necesitând acorduri comerciale complexe, și sunt, în mod implicit, mult mai expuse schimbărilor din mediul de afaceri.
Competiție globală

Termenii fiscali, inclusiv cotele de redevențe asupra volumelor produse și regimul impozitului pe profit, au un impact major asupra viabilității economice a investițiilor de acest fel. Proiectele de dezvoltare a resurselor de ţiţei și de gaze naturale concurează pentru finanțare de capital la scară globală. Termenii fiscali ai unei țări pot atrage aceste investiții sau le pot descuraja.
Calibrarea riscurilor și beneficiilor

Beneficiile guvernului (redevențe, impozite, etc.) din condiţiile fiscale trebuie să reflecte riscurile pe care companiile petroliere și le asumă pentru a explora, dezvolta și produce resursele și trebuie să echilibreze în mod adecvat aceste riscuri prin posibile stimulente oferite acestor companii. Investițiile semnificative necesită parteneri multipli care să gestioneze riscul financiar legat de explorarea și producerea resurselor. Implicarea companiilor petroliere internaționale este esențială pentru succesul unui astfel de proiect, dat fiind faptul că acestea au, de regulă, puterea financiară și expertiza necesare gestionării cu succes a unor proiecte atât de mari.
Inviolabilitatea contractelor

Investitorii decid să exploreze resurse de ţiţei și de gaze naturale și demarează un proiect de dezvoltare în funcție de termenii fiscali ai țării respective, stipulați în lege la momentul semnării, și de termenii din concesiune sau acorduri echivalente încheiate cu guvernul țării respective. Apoi, investitorii se așteaptă ca respectivul Guvern să nu modifice unilateral legea sau termenii fiscali astfel încât să genereze efecte negative asupra proiectelor lor și ca toți termenii agreați prin acordurile petroliere să fie onorați.
Autorități de reglementare desemnate și competente

Proiectele de dezvoltare a resurselor de ţiţei și de gaze naturale și comunitățile locale au beneficii dacă există un mediu de reglementare stabil, practic, gestionat și coordonat cu eficacitate între autoritățile guvernamentale. Este important ca autoritățile de reglementare să fie desemnate și competente în domeniul lor de activitate pentru a monitoriza proiectele de dezvoltare și pentru a menține un nivel ridicat în ceea ce privește practicile de siguranță și de mediu din industrie.
Siguranța Mediului

Companiile care vor dezvolta resurse offshore în Marea Neagră sunt angajate în operațiuni sigure și responsabile din punct de vedere al mediului.
Dezvoltarea unei culturi a siguranței

Producătorii de țiței și gaze naturale din Marea Neagră proiectează, operează și întrețin instalații și echipamente pentru a preveni incidentele și sunt dedicați îmbunătățirii continue a performanței de mediu pe parcursul operațiunilor lor. Producătorii de țiței și gaze naturale din Marea Neagră sunt dedicați în a-și desfășura activitatea în condiții de siguranță și securitate asigurând astfel, siguranța angajaților, antreprenorilor, clienților și publicului.

Pentru producătorii de țiței și gaze naturale din Marea Neagră siguranța este pe primul loc. De aceea:

  • Proiectează și întrețin instalați echipamente, furnizează cursuri de instruire și efectuează operațiuni într-un mod care protejează oamenii și proprietatea;
  • Au sisteme și proceduri implementate care au ca scop protejarea siguranței fizice a oamenilor și a proprietății, controlarea accesului în zonele de lucru și protejarea sistemelor de control al datelor și operațiunilor; și
  • Sunt dedicați eforturilor continue de a identifica și elimina sau gestiona riscurile cu privire la siguranță asociate activităților lor. Aceștia fac verificări și evaluări asupra operațiunilor pentru a îmbunătăți în mod continuu implementarea măsurilor de siguranță și pentru a impune un simț de responsabilitate și asumare în desfășurarea de activități în siguranță la locul de muncă.
Siguranța mediului prin respectarea reglementărilor

Producătorii din Marea Neagră respectă toate legile și reglementările în vigoare din domeniul mediului și aplică standarde responsabile acolo unde nu există legi sau reglementări.

Producătorii sunt, de asemenea, dedicați în a-și desfășura afacerea în condiții de siguranță și securitate asigurând astfel, siguranța angajaților, antreprenorilor, clienților și publicului.

  • Reglementare de mediu eficientă: Producătorii de țiței și gaze naturale din Marea Neagră lucrează împreună cu guvernul, autoritățile de reglementare și grupurile din industrie pentru a sprijini și încuraja dezvoltarea timpurie a legilor și reglementărilor eficiente în domeniul mediului ce iau în considerare riscurile, costurile și beneficiile, inclusiv efectele asupra aprovizionării cu energie și produse.
  • Gestiune de mediu: Producătorii din Marea Neagră proiectează, operează și asigură funcționarea infrastructurilor în scopul prevenirii incidentelor și sunt dedicați îmbunătățirii permanente a performanței privind protecția mediului pe întrega durată a operațiunilor. Ei încurajează grija și respectul față de mediu și dezvoltă metode de instruire și practici de operare adecvate.