Termeni şi condiţii

Ultima actualizare: mai 2018

Site-ul www.rbsta.ro este proprietatea Asociației Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră.  Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.rbsta.ro.

Accesul și utilizarea www.rbsta.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile stabilite mai jos. Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea www.rbsta.ro este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Prin termenul “utilizator” al acestui site se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră oferă acces liber la site-ul www.rbsta.ro și vă autorizeaza să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea www.rbsta.ro sau a partenerilor săi.

Dreptul de copyright pentru textele și imaginile existente pe acest site este deținut de www.rbsta.ro. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără citarea sursei și permisiunea anterioară explicită, prin acord scris.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea materialelor puse la dispoziție de Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Orice eventual litigiu în legătura cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua www.rbsta.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă sau penală. www.rbsta.ro va investiga faptele care implica asemenea încălcări, cooperand cu autoritățile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de încălcări.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI:

www.rbsta.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

www.rbsta.ro nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

www.rbsta.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații de pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

CONFIDENTIALITATE SI INFORMATII PERSONALE:

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului www.rbsta.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.

www.rbsta.ro se obliga să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se afla între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.